Lidcombe Programma

Wat is het Lidcombe Programma?

  • Het Lidcombe Program Trainers Consortium
  • Het Lidcombe Programma Nederland

Wat is het Lidcombe Programma?

 

Het Lidcombe Programma is een gedragstherapeutische behandeling voor kinderen tot 6 jaar die stotteren. Het programma kan ook ingezet worden voor sommige oudere kinderen. Het ontleent zijn naam aan de voorstad van Sydney waar het Australian Stuttering Research Centre is gevestigd, aan de Universiteit van Sydney.

De behandeling wordt uitgevoerd door een ouder of verzorger in de dagelijkse omgeving van het kind. Ouders leren de behandeling te geven tijdens de wekelijkse bezoeken aan de logopedist of logopedist-stottertherapeut die hiervoor een training heeft gevolgd. Bij deze bezoeken leert de logopedist de ouder hoe het programma uit te voeren, door de verschillende onderdelen voor te doen, door de ouder te observeren als hij of zij de behandeling doet en door het geven van feedback aan de ouder. Deze oudertraining is essentieel omdat het de verantwoordelijkheid van de logopedist is zich ervan te vergewissen dat de behandeling goed wordt uitgevoerd en een positieve ervaring is voor het kind en het gezin.

Het Lidcombe Programma is een directe behandelmethode. Dit betekent dat de ouder direct reageert op de spraak van het kind. De ouderlijke feedback moet positief zijn. De ouder geeft een verbale reactie op het spreken, met name wanneer het kind zonder stotteren spreekt en een enkele keer wanneer het kind stottert. De ouder doet dit op een helpende manier in daarvoor gecreëerde oefengesprekken.

Naast het geven van effectieve feedback leert de ouder ook hoe hij of zij het stotteren van het kind dagelijks kan meten op een schaal van 0 tot 9, waarbij 0 "geen stotteren" is, 1 "heel licht stotteren" en 9 "zeer ernstig stotteren". Bij ieder bezoek aan de praktijk bespreken de logopedist en de ouder deze ernstscores van de afgelopen week om te beoordelen wat het effect is van de behandeling buiten de praktijk. Het meten van de stotterernst is een belangrijk onderdeel om de effectiviteit van de therapie te bewaken.

Het Lidcombe Programma kent twee fases.

Gedurende Fase 1 voert de ouder iedere dag de behandeling uit en komen ouder en kind wekelijks naar de praktijk. De fase duurt totdat het stotteren is verdwenen of op een heel laag niveau is gekomen.

Fase 2 van het programma is de stabilisatiefase en duurt ongeveer een jaar. Het doel van Fase 2 is het vasthouden van de vloeiende spraak. De ouder zal in Fase 2 steeds minder vaak feedback geven en ouder en kind zullen steeds minder frequent naar de praktijk komen. Door deze manier van gecontroleerde afbouw wordt het lage niveau van het stotteren van het begin van Fase 2 gedurende langere tijd bewaakt.
De stabilisatiefase van het programma is belangrijk omdat het bekend is dat stotteren kan terugkeren na een succesvolle behandeling.
Alle kinderen en gezinnen zijn verschillend, en de logopedist houdt hiermee rekening in de behandeling. De verschillende onderdelen van het Lidcombe Programma zoals zij in de Lidcombe Program Behandelgids worden beschreven, zullen bij ieder kind terugkomen. De manier waarop zij worden toegepast kan per kind en gezin verschillen.

 

Het Lidcombe Program Trainers Consortium

Het Lidcombe Program Trainers Consortium is een internationale non-profit groep die zich bezig houdt met het bijscholen en ondersteunen van logopedisten en logopedist-stottertherapeuten in het gebruik van het Lidcombe Programma. Het Consortium waarborgt een hoog onderwijsniveau met internationaal gestandaardiseerde methodes en materialen.

De focus van de Consortiumtraining is het ontwikkelen van behandelvaardigheden om het Lidcombe Programma te kunnen uitvoeren, van beginnend  tot gevorderd niveau. Door de wetenschappelijke evidence-base van het programma wordt er een verbinding tot stand gebracht tussen de praktijk en de huidige research.

Consortiumleden verzorgen de trainingen aan afgestudeerde logopedisten in hun land. De Consortiumleden gebruiken gemeenschappelijk materiaal, waaronder video-opnames uit verschillende landen. Een Consortiumtraining is te herkennen aan het gebruik van het Consortiumlogo op alle trainingsmaterialen.

Lidcombe Program Trainers Consortium leden zijn te vinden in de volgende landen:

Australië, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Nieuw-Zeeland, Singapore, USA en Verenigd Koninkrijk.

Voor uitgebreide informatie over het Lidcombe Programma en het Lidcombe Program Trainers Consortium, zie www.lidcombeprogram.org

 

Het Lidcombe Programma Nederland

In 1990 is het Lidcombe Programma in Nederland geïntroduceerd door de Consortiumtrainers uit Australië en het Verenigd Koninkrijk en overgenomen door Durdana Putker-de Bruijn, logopedist-stottertherapeut. Zij heeft als Nederlands lid van het Consortium  het Lidcombe Programma bekendheid gegeven en cursussen georganiseerd. Het programma  wordt nu op vele plaatsen in Nederland uitgevoerd door getrainde therapeuten.
In de Richtlijn 'Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen' die in 2014 op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST) en de Nederlandse stottervereniging Demosthenes is ontwikkeld, is het Lidcombe Programma opgenomen als één van de twee aanbevolen behandelmethodes voor jonge stotterende kinderen.

Jaarlijks worden er cursussen en opfrisdagen georganiseerd voor logopedisten en logopedist-stottertherapeuten. Zie hiervoor de Cursusinformatie.

In 2013 is Irma Uijterlinde, logopedist-stottertherapeut, het tweede Nederlandse lid van het Lidcombe Program Trainers Consortium geworden. Sinds het overlijden van Durdana Putker-de Bruijn is zij nu de aanspreekpersoon.
Voor vragen over het Lidcombe Programma, trainingen en opfrisdagenkunt u haar  bereiken via info@lidcombe.nl

Het Lidcombe Programma is een gedragstherapeutisch programma voor jonge stotterende kinderen.