Cursus Informatie

Cursus Lidcombe Programma

Opfrisdag Lidcombe Programma

Er wordt jaarlijks een training gegeven voor logopedisten om te leren werken met het Lidcombe Programma. De training is geaccrediteerd en wordt gegeven in Gorinchem. Ook wordt er een training gegeven in Antwerpen aan de Thomas More Hogeschool. Deze is niet geaccrediteerd. In december 2024 staat er een training gepland in Aalst (België) bij het SIG. 

Ook is er jaarlijks een Lidcombe Opfrisdag, waarin getrainde therapeuten worden bijgepraat over de nieuwtjes in het programma en waarin uitgebreid tijd is voor casuïstiek. De Opfrisdag is eveneens geaccrediteerd en wordt gegeven in Sleeuwijk.

Voor 2025 staan de volgende cursussen gepland:

Basiscursus: woensdag 19 en donderdag 20 maart 2025 van 9.30 - 17.00 uur en woensdag 21 mei van 9.00-12,30. Plaats: Gorinchem. Inschrijven kan via info@lidcombe.nl

Kosten:  € 725,00  inclusief lunch op alle drie de dagen.

Opfrisdag: dinsdag 4 februari 2025 van 9.30 -16.30 uur in Sleeuwijk. Inschrijven kan via info@lidcombe.nl

Kosten: € 260,00 inclusief lunch. 

 

Training Lidcombe Programma 2025 - meer informatie

Het Lidcombe Programma is een therapie voor jonge stotterende kinderen, ontwikkeld in Australië en gebaseerd op gedragstherapeutische principes. Lidcombe wordt sinds ongeveer 20 jaar in Nederland gebruikt. In de training wordt aandacht besteed aan stotterbehandeling bij jonge kinderen, worden de principes van het Lidcombe programma uitgelegd en wordt er geoefend a.d.h.v. video-opnames. Op de 3e dag van de training zullen we de eerste ervaringen van de deelnemers met het programma gebruiken om vaardigheden verder aan te scherpen.

Na afloop van de cursus is de logopedist in staat om jonge stotterende kinderen volgens het Lidcombe Programma te behandelen.

De cursus zal gegeven worden door Irma Uijterlinde, stottertherapeut in Utrecht en lid van het Lidcombe Program Trainers Consortium en Sabine Eerdenbrugh, docent en onderzoeker aan Thomas More opleiding logopedie in Antwerpen en door Liesbeth Zoontjens, logopedist/stottertherapeut bij Stottercentrum Sleeuwijk.

Ervaring in het werken met jonge stotterende kinderen is aanbevolen om de training goed te kunnen volgen. Bij het Lidcombe Programma is een uursbehandeling nodig.

Gegevens:

- Er wordt gewerkt van 09.30 tot 16.30 uur op de eerste en tweede dag en van 09.00 tot 12.30 uur op de derde dag.
- Overnachting is niet in de cursus inbegrepen
- De training is inclusief lunch, koffie en thee op alle dagen en is inclusief cursusreader.

- Na afloop van de training ontvangt iedere deelnemer een certificaat. De cursus is geaccrediteerd voor 24 punten.
- Minimum aantal deelnemers is 14, maximum is 20.

Aanmelding en plaatsing:

Aanmelding voor de basiscursus in Gouda kan tot 1 maart 2025, per e-mail. Een bevestiging van ontvangst wordt binnen 5 dagen gestuurd. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst. De plaatsing is definitief zodra het inschrijvingsformulier en de betaling van het cursusgeld ontvangen is. De betalingswijze wordt op de bevestiging vermeld. Aanmelden kan via info@lidcombe.nl

      

Opfrisdag Lidcombe Programma - dinsdag 4 februari 2025

Op dinsdag 4 februari 2025 bieden we een Opfrisdag aan van het  Lidcombe Programma. De dag is bedoeld voor logopedisten en logopedist-stottertherapeuten die eerder de Lidcombe cursus hebben gevolgd.

De cursuslocatie is in Sleeuwijk bij stottercentrum Sleeuwijk. We werken van 9.30 tot 16.30 uur.

Op deze dag zullen vernieuwingen in het programma aan de orde komen, kan casuïstiek ingebracht worden en zullen ‘moeilijke gevallen’ behandeld worden. Je  krijgt tips en trucs om te gebruiken in de Lidcombe behandelingen en onderdelen van de behandeling  kunnen opnieuw getraind of besproken worden. Door de deelnemers vooraf een vragenlijst te sturen, proberen we zo vraaggericht mogelijk te werken.
Na afloop van de opfrisdag is de kennis over het Lidcombe Programma weer up to date en ben je in staat volgens het Lidcombe Programma te werken.

  • De dag is geaccrediteerd voor 8 punten. De deelnemers krijgen een reader en bewijs van deelname, de cursus wordt automatisch toegevoegd aan het elektronisch dossier t.b.v. het kwaliteitsregister.

  • Kosten: € 260  inclusief koffie, thee, lunch, reader en bewijs van deelname

  • Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 20

Voorwaarden voor deelname: Lidcombe training gevolgd bij een LPTC trainer

Wijze van aanmelding: stuur het inschrijfformulier ondertekend retour naar onderstaand adres. Wanneer er 6 aanmeldingen zijn, ontvang je een nota per mail.
Uiterste inschrijfdatum: 15 januari 2025

Aanmelding via info@lidcombe.nl

Het Lidcombe Programma is een gedragstherapeutisch programma voor jonge stotterende kinderen.