Cursus Informatie

Cursus Lidcombe Programma

Opfrisdag Lidcombe Programma

Cursusinformatie

Er wordt jaarlijks een training gegeven voor logopedisten om te leren werken met het Lidcombe Programma. De training is geaccrediteerd en wordt gegeven in Utrecht.of in Gouda.

Ook is er jaarlijks een Lidcombe Opfrisdag, waarin getrainde therapeuten worden bijgepraat over de nieuwtjes in het programma en waarin uitgebreid tijd is voor casuïstiek. De Opfrisdag is eveneens geaccrediteerd en wordt gegeven in Utrecht.

Voor 2020 staan de volgende trainingen gepland:

Lidcombe Program Trainers Consortium / Irma Uijterlinde Trainingen

Training Lidcombe Programma 2020

 

In september 2020 organiseren we een training ‘Lidcombe Programma’ voor logopedisten en logopedist-stottertherapeuten. De training wordt gegeven in Gouda; de precieze locatie wordt nog bekend gemaakt.. Zodra de precieze data van de cursus bekend zijn, zullen deze ook bekend worden gemaakt.

Het Lidcombe Programma is een therapie voor jonge stotterende kinderen, ontwikkeld in Australië en gebaseerd op gedragstherapeutische principes. Lidcombe wordt sinds ongeveer 20 jaar in Nederland gebruikt. In de training wordt aandacht besteed aan stotterbehandeling bij jonge kinderen, worden de principes van het Lidcombe programma uitgelegd en wordt er geoefend a.d.h.v. video-opnames. Op de 3e dag van de training zullen we de eerste ervaringen van de deelnemers met het programma gebruiken om vaardigheden verder aan te scherpen.

Na afloop van de cursus is de logopedist in staat om jonge stotterende kinderen volgens het Lidcombe Programma te behandelen.

De cursus zal gegeven worden door Irma Uijterlinde, lid van het Lidcombe Program Trainers Consortium, en Marie-Christine Franken, linguïst en logopedist-stottertherapeut.

Ervaring in het werken met jonge stotterende kinderen is aanbevolen om de training goed te kunnen volgen. Bij het Lidcombe Programma is een uursbehandeling nodig.

Gegevens:

- Er wordt gewerkt van 09.30 tot 17.00 uur op de eerste en tweede dag en van 09.00 tot 12.30 uur op de derde dag.
- Overnachting is niet in de cursus inbegrepen
- De training is inclusief lunch, koffie en thee op alle dagen en is inclusief cursusreader.

- Iedere cursist moet beschikken over een rondeteller en een eenvoudige calculator (geen wetenschappelijke calculator) OF de app disfluency counter op smartphone of tablet. De rondeteller kan besteld worden bij inschrijving.
- Na afloop van de training ontvangt iedere deelnemer een certificaat. De cursus is geaccrediteerd voor 24 punten.
- Minimum aantal deelnemers is 14, maximum is 20.

Kosten:

De training kost € 685,00 per persoon

Aanmelding en plaatsing:

Aanmelding kan tot 1 september 2020, per e-mail of schriftelijk. Een bevestiging van ontvangst wordt binnen 5 dagen gestuurd. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst. De plaatsing is definitief zodra het inschrijvingsformulier en de betaling van het cursusgeld ontvangen is. De betalingswijze wordt op de bevestiging vermeld.

Aanmelding via Irma Uijterlinde: i.uijterlinde@hetnet.nl of via het contactformulier op deze site.

 

 

Lidcombe Program Trainers Consortium/Irma Uijterlinde Trainingen      

                               

Opfrisdag Lidcombe Programma

 

In september 2020 bieden we een Opfrisdag aan van het  Lidcombe Programma. De dag is bedoeld voor logopedisten en logopedist-stottertherapeuten die eerder de Lidcombe cursus hebben gevolgd.

De cursuslocatie is in Utrecht; de precieze  datum wordt nog bekend gemaakt. We werken van 9.30 tot 16.30 uur.

Op deze dag zullen vernieuwingen die in het programma aangebracht zijn aan de orde komen, kan casuïstiek ingebracht worden en zullen ‘moeilijke gevallen’ behandeld worden, krijgt de deelnemer tips en trucs om te gebruiken in de Lidcombe behandelingen en kunnen onderdelen van de behandeling opnieuw getraind of besproken worden. Door de deelnemers vooraf een vragenlijst te sturen, proberen we zo vraaggericht mogelijk te werken.
Na afloop van de opfrisdag is de kennis over het Lidcombe Programma weer up to date en is de deelnemer in staat volgens het Lidcombe Programma te werken.

  • De dag is geaccrediteerd voor 8 punten. De deelnemers krijgen een reader en bewijs van deelname, de cursus wordt automatisch toegevoegd aan het elektronisch dossier t.b.v. het kwaliteitsregister.
  • Kosten: € 165,00 inclusief koffie, thee, lunch, reader en bewijs van deelname
  • Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 20

Voorwaarden voor deelname: Lidcombe training gevolgd bij een LPTC trainer

Wijze van aanmelding: stuur het inschrijfformulier ondertekend retour naar onderstaand adres. Wanneer er 10 aanmeldingen zijn, ontvang je een nota per mail.
Uiterste inschrijfdatum: 1 september 2020.

Aanmelding via Irma Uijterlinde: i.uijterlinde@hetnet.nl of via het contactformulier op deze site

Het Lidcombe Programma is een gedragstherapeutisch programma voor jonge stotterende kinderen.